ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Company: ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

* Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής-λογιστικής κατεύθυνσης * 1 έτος προϋπηρεσία( υποβολές ΦΠΑ, μισθοδοσία κτλ) * καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας * Οργανωτικότητα,...

Location: Αθήνα, GR

Comments are closed.